Pierwsza wizyta

Umówienie się na wizytę

Na pierwszą wizytę umawiamy się telefonicznie (tel. 663-991-085). Średni czas
trwania wizyty wynosi ok. 60 minut.

Przygotowanie do wizyty

Decydując się na wizytę prosimy pamiętać o:

 • niespożywaniu obfitych posiłków do 1 godzin przed wizytą, co zwiększy komfort pacjenta w trakcie zabiegu. W przypadku problemów w okolicach
  brzucha i klatki piersiowej do 2 godzin,

 • zabraniu ze sobą całej posiadanej dokumentacji medycznej, jaka była wykonana i dotyczy problemu oraz wcześniej przebytych chorób, urazów i operacji, w tym zdjęć RTG, rezonansu magnetycznego (MRI),
  tomografii komputerowej (CT lub TK), wraz z płytą, wyników badania USG, karty choroby, wypisów ze szpitala, badań laboratoryjnych i innych. Wcześniejsze badania lub choroby mogą mieć duży wpływ na powstałą
  dolegliwość, szczególnie w przypadkach, kiedy problem nie został w 100% zlikwidowany.

 • zabraniu ze sobą wygodnego stroju, umożliwiającego wykonanie wszystkich testów i przeprowadzenie badania i oceny postawy (np. krótkie spodenki, koszulka na ramiączkach).

Przebieg wizyty

Decydując się na wizytę prosimy pamiętać o:

 • Dokładny wywiad diagnostyczny,

 • Badanie narządu ruchu i analiza przedstawionej dokumentacji medycznej,

 • Postawienie diagnozy i omówienie planu fizjoterapii,

 • Leczenie (terapia, rehabilitacja) i wprowadzenie zaleceń w życie.

1. Wywiad

Pierwsza wizyta jest kluczowa w celu ustalenia właściwej diagnozy, dlatego dużą uwagę zwracamy na wnikliwy wywiad. W związku z tym mogą Państwo spodziewać się pytań dotyczących przyczyny dolegliwości, mechanizmu powstawania dolegliwości (urazu), stanu aktualnych objawów (lokalizacja, charakter bólu, ruchy lub sytuacje w których objawy ulegają zmianie), historii choroby, dotychczasowego sposobu leczenia oraz przyjmowanych leków. Dokładne poznanie problemu, innych chorób towarzyszących i dolegliwości pozwoli na wydajniejsze ukierunkowanie procesu fizjoterapii wraz z określeniem możliwych współtowarzyszących zaburzeń czynnościowych w obrębie narządu ruchu.

2. Badanie

Po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją i wykonaniu wywiadu z pacjentem, możemy przejść do badania. W trakcie badania pacjent poddany zostanie ocenie pod kątem:

 • postawy ciała,

 • sposobu i zakresu pracy oraz ruchomości stawów,

 • wzorców ruchowych (testy funkcjonalne),

 • równowagi napięć mięśniowych ich elastyczności i tkliwości,

 • porównania palpacyjnego i wzrokowego tkanek, temperatury tkanek,

 • występowania stanu zapalnego, obrzęku oraz wysięku,

 • podstawowych testów klinicznych (ortopedycznych) oraz neurologicznych.

Badanie zawsze posiada charakter całościowy (holistyczny), uwzględniając nie tylko tkanki zdrowe, ale także te, które potencjalnie mogą być powiązane z bólem i mogą wywierać wpływ pośredni, skutkując nasileniem dolegliwości lub uniemożliwiając jej pełne wyleczenie.

3. Diagnoza i plan działania

W momencie, gdy posiadamy już wszystkie niezbędne informacje uzyskane dzięki badaniu przedmiotowemu i podmiotowemu oraz przeprowadzeniu oceny klinicznej pacjentowi wystawiona zostanie prawdopodobna diagnoza, a oparty na jej podstawie plan terapii. Całość zostanie szczegółowo opisana i rozrysowana, tak aby pacjent mógł w pełni zrozumieć przyczynę powstałej dolegliwości i wiedział w jaki sposób unikać sytuacji mogących negatywnie postawy ciała, sposobu i zakresu pracy oraz ruchomości stawów, wzorców ruchowych (testy funkcjonalne), równowagi napięć mięśniowych ich elastyczności i tkliwości, porównania palpacyjnego i wzrokowego tkanek, temperatury tkanek, występowania stanu zapalnego, obrzęku oraz wysięku, podstawowych testów klinicznych (ortopedycznych) oraz neurologicznych. wpłynąć na organizm. Plan dalszego działania na pewno będzie uwzględniał częstotliwość spotkań, czas terapii oraz Państwa oczekiwania co do metod i tempa całego procesu, tak, aby pacjent czuł się komfortowo w trakcie i bezpiecznie po zakończeniu całego procesu leczenia. W niektórych, rzadkich przypadkach jeżeli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości bądź przeciwwskazania do leczenia, fizjoterapeuta prowadzący skieruje pacjenta do konkretnego lekarza specjalisty, celem wykluczenia groźnych schorzeń lub poprosi o uzupełnienie posiadanej dokumentacji o badania diagnostyczne, celem ich uzupełnienia. Następnie na podstawie powstałych możliwości cały proces leczenia zostanie zmodyfikowany w sposób umożliwiający poprawę stanu zdrowia, jednak z uwzględnieniem powstałych przeciwwskazań.

4. Proces leczenia i dalsze zalecenia

Od momentu rozpoczęcia program terapii jest indywidualnie dobrany do potrzeb pacjenta. Po pierwszych trzech spotkaniach pacjent powinien odczuć poprawę czy to względem obniżenia poziomu lub częstotliwości pojawiania się bólu, bądź poprzez poprawę jakości swobodnego poruszania się na co dzień. Po pierwszych trzech wizytach pacjent powinien odczuwać poprawę w dolegliwościach, często poprawę czuć już w trakcie wizyty. Jeżeli jednak wystąpi sytuacja, że oczekiwana zmiana nie nastąpi, terapeuta prowadzący przeprowadzi po raz kolejny dokładne badanie, bądź skieruje do lekarza specjalisty, celem weryfikacji i ustalenia dalszych badań diagnostycznych. Każdy pacjent z reguły zdaje sobie sprawę z dolegliwości w momencie wykonania jakiegoś ruchu albo czynności w ciągu dnia. Dlatego w trakcie wizyty pacjent z pomocą terapeuty ustalają ruch powodujący nasilenie odczuwanych dolegliwości, co stanowi tzw. test kontrolny, wykonywany po każdym zabiegu, celem zarówno weryfikacji objawów towarzyszących jak i określeniem tempa poprawy. W momencie, gdy uzyskana zostanie poprawa, zostają dodatkowo ustalone zalecenia do domu, będące ważną elementem profilaktyki, mającej na celu ochronę przed nawrotem dolegliwości i utrwalenie osiągniętego efektu pozabiegowego. Oczywiście pacjent zostanie poinstruowany w kierunku wskazanej dla niego aktywności fizycznej wraz z ergonomią życia codziennego w pracy oraz domu pod kątem siedzenia, wstawania, leżenia, chodzenia,schylania, wypoczynku, itd.

5. Częstotliwość spotkań

Dla każdego zdrowie jest najważniejsze, jednak należy również pamiętać, o regeneracji i możliwościach adaptacyjnych organizmu, celem optymalizacji efektu terapeutycznego. Zbyt częste wizyty, nie są najlepszych pomysłem, gdyż mogą skutkować powstawaniem przeciążeń, skutkując najczęściej krótkotrwałym i przejściowym okresem pogorszenia stanu pacjenta. Zalecana, czyli najbardziej optymalna częstotliwość wizyt jest określana na 1-2 w tygodniu, z wykluczeniem stanów pourazowych i bardzo ciężkich, wtedy zalecana jest częstotliwość początkowa do 3-4 wizyt w tygodniowo. Przerwa pomiędzy zabiegami powinna wynosić minimalnie 1 dzień.