Wizyta domowa

Wizyty domowe stanowią bardzo ważną kwestię u osób, które wymagają opieki fizjoterapeutycznej jednak z różnych przyczyn nie mogą stawić się w gabinecie. Zdarzają się sytuację w których fizjoterapeuta dojeżdża do domu pacjenta w celu wykonania np. masażu relaksacyjnego, aczkolwiek najczęściej to pilna potrzeba zmniejszenia bólu, rozpoczęcia fizjoterapii i rehabilitacji decyduje o kontakcie ze specjalistą. Sama wizyta różni się jedynie warunkami domowymi, oraz ograniczeniami ruchowymi, jakie może posiadać pacjent.

Zdecydowaną większość wizyt domowych stanowi rehabilitacja pacjentów w stanach przewlekłych lub pooperacyjnych jak, np. po udarze mózgu, w śpiączce, chorobach przewlekłych, genetycznych czy poważniejszych urazach. Fizjoterapeuta również może przyjechać w sytuacjach mniej skrajnych kiedy rodzice nie mogą dowieść dziecka na rehabilitację, z zabiegów korzystają 2 czy 3 osoby, lub na wyraźną prośbę pacjenta.

Prostą prawdą jest , że fizjoterapia i rehabilitacja jest niezbędna w stanach i chorobach ciężkich, ponieważ od niej zależy jakie funkcję i ruchy powrócą, czy dana osoba będzie samodzielna i w jakim stopniu, oraz jaki będzie miała komfort życia po zakończeniu procesu rehabilitacji.

Warto zwrócić uwagę czy czynności dnia codziennego, które jeszcze niedawno nie stanowiły najmniejszego problemu, w dalszym ciągu są bezproblemowe. Oczywiście, gdy problem nas dotyczy to ocena jest dużo łatwiejsza, jednak warto czasami przyjrzeć się co i w jaki sposób wykonuje osoba chora.

Rehabilitacja domowa, aby była skuteczna powinna uwzględniać wszystkie składowe polskiego modelu rehabilitacji. Warto zapamiętać, że taki model istnieje, celem utworzenia najbardziej kompleksowego podejścia do dolegliwości pacjenta.

Zgodnie z tym model rehabilitacja powinna być:

 • powszechna – dostępna dla każdego, kto jej potrzebuje;

 • wczesna – zapoczątkowana już w okresie podstawowego leczenia, równocześnie z zabiegami medycznymi, co znacznie poprawia wyniki leczenia i skraca okres leczenia;

 • kompleksowa – rehabilitacja w całym swoim programie i od początku uwzględnia wszystkie aspekty: leczniczy, zawodowy, społeczny;

 • ciągła – rehabilitacja jest procesem ciągłym, zapoczątkowany proces rehabilitacji kontynuowany jest do końca, tj. aż chorzy zdobędą maksymalną sprawność fizyczną i psychiczną, zdolność do pracy oraz zdolność do zajęcia właściwego miejsca w społeczeństwie.

Zapewniamy

Oprócz pełnego zakresu usług podstawowych, który dokładnie opisaliśmy w zakładce w czym możemy pomóc , dodatkowo rehabilitacja osób po wypadkach, urazach lub chorobach i stanach ciężkich, celem uzyskania możliwie najlepszych rezultatów obejmuje:

 • pełną opiekę w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji ortopedycznoneurologicznej (począwszy od pierwszego dnia po wypisaniu ze szpitala), indywidualne dobranie metod terapii,

 • indywidualne dobranie metod terapii,

 • gwarancję posiadania przeszkolenia z pierwszej pomocy wraz z apteczką oraz sprzętem mierzącym podstawowe parametry życiowe u osób po urazach bardziej rozległych,

 • wykorzystanie niezbędnego sprzętu ortopedycznego, celem nauki chodu, poruszania się o kulach, jazdy na wózku inwalidzkim, itp.

 • możliwie pełne usamodzielnienie pacjenta w czynnościach dnia codziennego oraz w razie potrzeby rehabilitację zawodową i społeczną,

 • pełne przygotowanie sprawnościowe, celem umożliwienia powrotu do sportu,

 • przeprowadzenie badań końcowych, podsumowujących cały proces fizjoterapii,

 • możliwość wykonania dodatkowych badań, jak np. analiza składu ciała,

 • możliwość wypożyczenia materiałów edukacyjnych dla rodziny o właściwych formach postępowania z pacjentem na co dzień.

Wykorzystywany sprzęt

W związku z szerokim zakresem potrzeb, jakie posiada osoba po wypadku lub osoba wymagająca rehabilitacji przyłóżkowej priorytetem jest uzyskanie pełnej samodzielności a następnie umożliwienie wykonywania wszystkich czynności dnia codziennego. Dlatego niezbędne jest przywrócenie maksymalnie pełnej sprawności fizycznej, co często jest związane z początkową koniecznością korzystania ze sprzętu pomocniczego. Wykorzystanie właściwego sprzętu może okazać się kluczowe, gdyż umożliwia, bądź znacząco ułatwia, wykonanie odpowiednich czynności podstawowych. Natomiast biegłe opanowanie podstawowych czynności jest niezbędne, aby prawidłowo nauczyć się ponownie chodzić, biegać, skakać i korzystać ze wszystkich uroków życia. Mobilnego sprzętu rehabilitacyjnego posiadamy bardzo dużo, począwszy od podgrzewanego stołu do masażu i terapii, wózka inwalidzkiego, ortez, kul, poduszek sensomotorycznych, pneumatycznego kołnierza ortopedycznego, mankietów i urządzenia do presoterapi (terapii przeciwodleżynowej i przeciwobrzękowej) po platformy flowin, maty do terapii stóp, rollery, gumy do ćwiczeń, piłki rehabilitacyjne, kamizelki treningowe, hantle, obciążniki, worki bułgarskie, rezystory prędkości, drążki do aktywacji mięśni stabilizujących obręcz barkową, sand bag i wiele innych.

Dla kogo wizyty domowe?

 • Cierpisz na dolegliwości bólowe w obrębie kręgosłupa, stawów, mięśni, ścięgien, więzadeł, głowy, narządów wewnętrznych?

 • Dolegliwości nawracają a dotychczasowe leczenie nie przynosi trwałych skutków lub nasilają się z czasem?

 • Lekarz nie jest w stanie znaleźć obiektywnych przyczyn twoich dolegliwości, pomimo że masz dobre wyniki badań, a zmiany strukturalne które masz nie powinny wywołać twoich dolegliwości?

 • Chcesz przygotować się do jak najszybszego powrotu do zdrowia bądź uniknąć operacji?

 • Jesteś po zabiegu operacyjnym i odczuwasz te same dolegliwości lub pojawiły się nowe?

 • Jesteś po kontuzji lub urazie?

 • Czujesz, że coś jest nie tak?

Finansowanie rehabilitacji

Warto zorientować się czy rehabilitacja w Państwa przypadku lub osoby bliskiej, powinna zostać sfinansowana przez firmę, instytucję lub ubezpieczyciela. Finansowanie najczęściej odbywa się w ramach polisy OC w takich przypadkach jak wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy, upadki i poślizgnięcia na chodniku. Jednak finansowanie może zostać pokryte do pewnej kwoty przez ubezpieczenie grupowe w pracy lub polisę NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym celu należy dokładnie przeczytać zakres objęcia ochroną, który powinien być dołączony do każdej polisy bądź umowy.