Założyciel

Wykształcenie

Magister fizjoterapii, studiował fizjoterapię w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie. Studia zakończył z wynikiem bardzo dobrym, natomiast temat obrony pracy magisterskiej opisywał “Skuteczność terapii powięziowej w chronicznym zespole bólowym odcinka szyjnego”.

Już podczas czasu studiów licencjackich, aktywnie brał udział w konferencjach naukowych, kursach zawodowych, prezentując GABINET TWOJEJ FIZJOTERAPII wyniki badań i pisząc artykuły do czasopism specjalistycznych. Za swoje starania został wynagrodzony poprzez uzyskanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, które pobierał nieprzerwanie od II roku studiów.

Podczas studiów magisterskich był odpowiedzialny za kontakt ze studentami, w kwestiach konferencji naukowych, organizując również imprezy uczelniane i święta. Jednogłośnie wybrany na przewodniczącego roku, przewodniczącego komisji stypendialnej oraz jako osoba silnie promująca fizjoterapię w społeczeństwie, brał udział w zaproszeniach szkół ponadgimnazjalnych celem przedstawienia zawodu fizjoterapeuty. Został również wybrany jako jeden z czterech reprezentantów, którzy zostali wybrani do poznania zagranicznych metod pracy, stosowanych w zawodzie fizjoterapeuty. Zdobyte doświadczenie dotyczyło szczególnie rehabilitacji na najnowszym sprzęcie w przypadkach ciężkich, tj. uszkodzenie rdzenia kręgowego, tetraplegia, usunięcia części czaszki itd.

Doświadczenie zawodowe

Pracę z pacjentami rozpoczął od 2012 r., jednak dopiero od paru lat prowadzi własny gabinet fizjoterapii. Praca w gabinecie opierając się na zasadach terapii holistycznej, czyli traktującej organizm jako całość, dotyczy szczególnie diagnostyki oraz rehabilitacji pacjentów w stanach podostrych i przewlekłych w zakresie biomechaniki, ortopedii i neurologii. Osobistą specjalizację stanowi terapia kręgosłupa, szczególnie szyjnego.

W 2017 r. został współzałożycielem Klubu Active Life, pełniąc funkcję dydaktyka oraz fizjoterapeuty. Działalność Klubu zakładała połączenie podejścia fizjoterapeutycznego z żywieniem. Będąc również odpowiedzialnym za prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu anatomii, fizjologii oraz podstaw żywienia na kursach żywieniowych oraz prezentacji i prelekcji dotyczących edukacji prozdrowotnej. Sprawował również opiekę nad pacjentami Klubu, prowadząc zajęcia “zdrowego kręgosłupa” oraz aktywności fizycznej o wyższej intensywności, w tym stretchingu powięziowego. Połączenie modelu żywienia z fizjoterapią okazało się szczególnie trafne, gdyż stworzyło nowe podejście do dolegliwości pacjenta, umożliwiając rozwiązanie problemów, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niepowiązane, lub bardzo trudne do zdiagnozowania, gdyż znajdują się na granicy żywieniowo – czynnościowej.

Od 2017 r. współpracuje z Fundacją Centrum Zdrowia i Sportu, mieszczącej się przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie. Współpraca dotyczy prowadzenia zajęć aktywności fizycznej dla osób starszych, po przewlekłych urazach oraz zajęć na basenie. Posiada również uprawnienia Instruktora Nordic Walking.

Od marca 2019 r. nawiązał również współpracę z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie, gdzie zajmuje się fizjoterapią pacjentów po różnych rzadkich, bądź nietypowych zdarzeniach chorobowych, które w nagły sposób zmieniają życie pacjenta. Uniemożliwiają chodzenie, funkcjonowanie, mówienie lub wykonywanie przeróżnych czynności dnia codziennego. Stosunkowo często prowadzi również rehabilitację pacjentów po przeróżnych operacjach ( np. endoprotezoplastyka biodra, rekonstrukcja ACL, kręgosłupa itd.) z towarzyszącymi dolegliwościami ogólnoustrojowymi, co łącznie stanowi jedną z najcięższych gałęzi całej rehabilitacji medycznej. Bardzo często oznacza to w praktyce rehabilitację pacjentów z rozległymi deficytami neurologicznymi takimi jak np. niedowłady pojedynczych kończyn, udary, hemiplegie, tetraplegie, itp.